Kurs uzupełniający dla studentów kierunku Bioinformatyka.

Materiały uzupełniające do kursu Grafika komputerowa i wizualizacja danych dla studentów 3. roku bioinformatyki.

Prowadzący: dr inż. Wojciech Folta

Kurs dla I roku studiów I stopnia Bioinformatyki