Celem tej części ćwiczeń laboratoryjnych jest zapoznanie ze środowiskiem OpenGL i praktyczne zastosowanie zdobytej wiedzy.