Wprowadzenie do informatycznych systemów zarządzania

Co to są dane, informacja, wiedza

Przejście przez topologie informatycznych systemów zarządzania

Przykłady klas systemów - MRP, ERP, SFA, CRM, OSS/BSS, etc.