Kurs do przedmiotu Java programowanie sieciowe dla studiów niestacjonarnych.