Informacje i ogłoszenia dla studentów I roku
Kierunek Informatyka
Studia niestacjonarne

Opiekun roku: dr Wojciech Gwizdała