Informacje i ogłoszenia dla studentów I roku
Kierunek Informatyka
Studia stacjonarne inżynierskie

Opiekun roku: mgr Justyna Miazga