prowadzący: Maciej Skwirczyński

Celem kursu jest nauczenie studentów postaw programowania w języku Java. W ramach kursu definiowana jest składnia języka oraz omawiane są podstawowe zagadnienia związane z programowaniem obiektowym w języku Java. Prezentowane są również podstawy tworzenia aplikacji z graficznym interfejsem użytkownika przy użyciu biblioteki Swing.