Informacje i ogłoszenia dla studentów II roku
Kierunek Informatyka
Studia niestacjonarne

Opiekun roku: dr Wojciech Gwizdała