Prowadzący: prof. Jozef Kapusta

Celem przedmiotu jest przygotowanie studentów do wykorzystywania nowoczesnych rozwiązań internetowych (rodzina języków XML, Rich Internet Applications, Web services) w działalności biznesowej w sieci. Studenci poznają wymienione technologie i uczą się tworzyć w oparciu o nie serwisy i aplikacje internetowe. Umiejętności nabyte w ramach realizacji tego przedmiotu są niezbędne zarówno dla osób zainteresowanych tworzeniem profesjonalnych serwisów WWW, jak i dla przyszłych administratorów tych serwisów.