Studia podyplomowe
Informatyka z administracją sieciami komputerowymi
Opiekun: dr inż. Grzegorz Sokal