Informacje i ogłoszenia dla studentów II stopnia
Kierunek Informatyka
Studia niestacjonarne

Opiekun roku: mgr Maciej Skwirczyński