Informacje i ogłoszenia dla studentów II stopnia
Kierunek Informatyka
Studia stacjonarne

Opiekun roku: dr Łukasz Bibrzycki