Informacje i ogłoszenia dla studentów II stopnia roku
Kierunek Informatyka
Studia stacjonarne

Opiekun roku: dr Olaf Bar