Informacje i ogłoszenia dla studentów III roku
Kierunek Informatyka
Studia niestacjonarne

Opiekun roku: dr Wojciech Gwizdała