Informacje i ogłoszenia dla studentów III roku
Kierunek Informatyka
Studia stacjonarne

Opiekun roku: mgr Joanna Lesiewicz