Kurs dla studentów I roku specjalności E-administracja w ramach przedmiotu Dokumenty tekstowe
Rok akademicki 2015/16 semestr zimowy
prowadzący: mgr Agnieszka Głowacz-Proszkiewicz