Kurs dla studentów I roku specjalności E-administracja w ramach przedmiotu Zarządzanie bazami informacji
Rok akademicki 2016/17
prowadzący: mgr Agnieszka Głowacz-Proszkiewicz