ASK1 ASK2 Studia Podyplomowe

Kurs dla słuchaczy studiów podyplomowych
Prowadzący: dr Łukasz Bibrzycki
Celem kursu jest przekazanie wiedzy o podstawach projektowania i programowania obiektowego oraz
nauczenie postaw programowania w wybranym języku programowania obiektowego.

Dydaktyka Informatyki - dr. K. Moszner

Kurs dla słuchaczy studiów podyplomowych
Prowadzący: mgr Alfred Budziak

Kurs dla słuchaczy studiów podyplomowych (dwa semestry)

Kurs dla słuchaczy studiów podyplomowych
Prowadzący: dr inż. Marcin Piekarczyk

Kurs dla słuchaczy studiów podyplomowych
Prowadzący: dr Barbara Kuraś (kierownik studiów)