Projekt "Nowe technologie - nowe kompetencje"

Priorytet IV. Szkolnictwo wyższe i nauka. Działanie 4.3. Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni w obszarach kluczowych w kontekście celów Strategii Europa 2020. Instytucja Pośrednicząca: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Okres realizacji projektu: IV.2013 r. - III.2015 r. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

PROJEKT ZAKOŃCZONY (III.2015 r.)