Kurs uzupełniający do zajęć z przedmiotu "Tworzenie i publikacja stron WWW".

komunikacyjny na ćwiczenia zaoczne

Prowadzący: Ziemowit Buczyński

Wspomagające dane do kursu na dziennych studiach

kurs sieci komputerowych dla III roku eAdministracji

Ćwiczenia z wstępu do TI.

Materiały edukacyjne do zajęć "E-państwo. Cyfryzacja administracji" dla specjalności E-ADMINISTRACJA