Informacje i ogłoszenia dla studentów I roku
Kierunek Informatyka
Studia stacjonarne

Opiekun roku: mgr Roman Czapla

Informacje i ogłoszenia dla studentów II roku
Kierunek Informatyka
Studia stacjonarne

Opiekun roku: mgr Joanna Lesiewicz

Informacje i ogłoszenia dla studentów III roku
Kierunek Informatyka
Studia stacjonarne

Opiekun roku: dr Wojciech Nawalaniec

Informacje i ogłoszenia dla studentów I roku
Kierunek Informatyka
Studia niestacjonarne

Opiekun roku: dr Wojciech Gwizdała

Informacje i ogłoszenia dla studentów II roku
Kierunek Informatyka
Studia niestacjonarne

Opiekun roku: dr Wojciech Gwizdała

Informacje i ogłoszenia dla studentów III roku
Kierunek: Informatyka
Studia: niestacjonarne

Opiekun roku: dr Leszek Głowacki

Informacje i ogłoszenia dla studentów II stopnia roku
Kierunek Informatyka
Studia stacjonarne

Opiekun roku: dr Olaf Bar

Informacje i ogłoszenia dla studentów II stopnia
Kierunek Informatyka
Studia stacjonarne

Opiekun roku: dr Łukasz Bibrzycki

Informacje i ogłoszenia dla studentów II stopnia
Kierunek Informatyka
Studia niestacjonarne

Opiekun roku: mgr Wojciech Skwirczyński
Studia podyplomowe
Informatyka z administracją sieciami komputerowymi
Opiekun: dr inż. Grzegorz Sokal