Prowadzący: dr Dorota Sitko

prowadzący Piotr Kukuła

Kurs specjalnościowy dla studentów kierunku Administracja, specjalności e-Administracja (2 stopień, 2 rok). Kurs kończy się egzaminem.

zagadnienia do egzaminu

Kurs testowy