Prowadzący: mgr inż. Janusz Mazur
Prowadzący: dr Dorota Sitko

prowadzący Piotr Kukuła

Technologia informacyjna - kurs, którego celem jest przygotowanie jego uczestników do korzystania z aplikacji komputerowych i efektywnego wykorzystania narzędzi technologii informacyjnej w pracy zawodowej.

mgr inż. Marcin Piekarczyk

zagadnienia do egzaminu

Kurs testowy